Reindeer at Norefjell
Reindeer at Norefjell.
Photo: Asgeir Helgestad/Artic Light AS/visitnorway.com
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Innholdet i denne fotobanken er til fri bruk for alle som har til hensikt å markedsføre, skape interesse for, eller på annen måte bygge omdømme av Norge som reisemål inklusive reiselivshåndbøker.


Betingelser for bruk av Innovasjon Norges film- og fotobank

Generelt

Materialet kan kun benyttes til reiselivsrelatert formål, og vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det er brukers ansvar å sørge for at bruken er i henhold til de retningslinjene som er satt. Brudd på disse retningslinjene og betingelsene kan medføre økonomiske krav fra fotografen. Materialet kan kun benyttes i den produksjonen dette var bestilt for og materialet skal deretter slettes og evt bestilles på nytt for andre formål.

Fotograf/produsent skal alltid gjengis, på en synlig, tydelig og forståelig måte.

Betingelser for bruk av fotografi

Det er oppgitt kreditering for alle bilder som i sin helhet skal gjengis. I tillegg skal det, så sant dette er mulig, opprettes en aktiv hyperlenke til visitnorway.com. Krediteringen og hyperlenken skal gjengis på selve bildet, rett under bildet, eller i umiddelbar nærhet til bildet. I tilfeller der en velger å angi flere krediteringer på en og samme side/samme sted, evt en samleside/landingsside, må det tydelig fremgå, med konkret henvisning, hvilken kreditering som tilhører hvilket bilde. Fotokrediteringen kan gjøres via mouse-over der dette er mer hensiktsmessig.

Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av fotografiene, men fotografiene må ikke endres eller på annen måte manipuleres.

Betingelser for bruk av film

Filmklipp kan lastes ned og brukes i sin opprinnelige form når formålet er markedsføring av Norge som reisemål, næringsland og nasjon, eller å skape interesse og omdømme for Norge som reisemål, næringsland og nasjon. Tillatelsen gjelder ikke når materialet skal benyttes i TV/kinoreklame.

Produsentens navn og Visitnorway.com skal alltid krediteres, enten på selve filmen, i rulleteksten på filmmaterialet ved bruk eller annet synlig og tydelig sted.

BONO - Billedkunst Opphavsrett i Norge

Dersom materialet inneholder/gjengir kunstverk eller andre opphavsrettslige beskyttede verker, er bruker selv ansvarlig for å klarere rettigheter med rettighetshaver/BONO.

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) 
Kjeld Stubsgt. 3 
0160 OSLO 
Telefon: 23 10 03 50
E-post: bono@bono.no
Internet: www.bono.no

Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for kunstnerens opphavsrett.

Kontakt oss:

Send oss gjerne en epost om du har spørsmål om foto- og filmbanken, til fotobank.reiseliv@innovationnorway.no