Arrangementsturisme

Vi vil at flere internasjonale sports- og kulturarrangementer kommer til Norge. Derfor ønsker vi å bidra til at enda flere arrangementer havner hos norske destinasjoner.

Norge og storbyene har mye å hente på å systematisk satse på å hente hjem store idretts- og kulturarrangementer.

Arrangementer kan fylle opp ledig kapasitet og bidra til helårlige arbeidsplasser i reiselivsnæringen.

Stor merverdi

En undersøkelse foretatt av Nordic Innovation Center viser at 75 prosent av inntektene fra arrangementer kommer fra tilreisende som oppgir at årsaken til besøket i byen eller regionen var selve arrangementet.

Uten arrangementet hadde de med andre ord ikke besøkt byen.

Vi samarbeider tett med destinasjonsselskapene for at norske destinasjoner og storbyer lettere skal få være vertskap for gode arrangementer. 

Dette arbeidet skjer i tråd med Regjeringens reiselivsstrategi.

Hvitebok

Innovasjon Norge utviklet i samarbeid med PricewaterhouseCoopers en hvitebok for arrangementsturisme.

Innholdet i hviteboken skal gi verdi til samtlige byer og destinasjoner i Norge. Den er et praktisk verktøy for alle som ønsker å bli bedre på arrangementsturisme.

Arrangementskalkulator

I tillegg til hviteboken er det utviklet en arrangementskalkulator for beregning av den regionale økonomiske effekten av arrangementer.  Kalkulatoren eies og vedlikeholdes av Innovasjon Norge mens Norway Convention Bureau står for den daglige forvaltningen.

Norway Convention Bureau har fått i oppdrag å etablere et nasjonalt ressurssenter for arrangementsturisme der det bl.a jobbes med å kartlegge aktuelle arrangementer og å koble disse opp mot passende norske destinasjoner.

Last ned hvitebok for arrangementsturisme

Norway Convention Bureau