Markedsføring 2017

Innovasjon Norge, landsdelene, destinasjonene og aktørnettverkene skal gjøre det lett for potensielle turister å velge Norge som ferieland.Gjennom inspirerende innhold, god bredde i opplevelser og produkter skal vi gjøre det enkelt for forbrukere å velge Norge.

Sammen med partnerne blir det gjennomført en rekke forbrukerkampanjer mot definerte målgrupper til ulike tider på året; skikampanje, tematiske kampanjer, nordlyskampanje og norgeskampanjen. Det å skape reiselyst er imidlertid ikke nok. Norge oppfattes som et litt komplisert reisemål og det er viktig for oss å vise forbrukerne at det er lett å komme hit og oppleve Norge. Vi kommer derfor til å prioritere taktiske samarbeid med transportører og kommersielle aktører som gjør Norge lett tilgjengelig.

Av budsjettgrunner må vi konsentrere kampanjene på de mest sentrale markedene, men gjennom visitnorway.com er Norge og aktørene «på» hele året igjennom og vi når ut til langt flere markeder enn de som er prioritert for kampanjer. Folk er i inspirasjons- og planleggingsmodus hele året, og dette gir større muligheter for deltakerne i kampanjene.

Fra 2017 vil vi gi deltakerne mulighet for å utnytte distribusjonskraften til visitnorway, samtidig som man er med på de mer tidsavgrensede kampanjene. Vi tilbyr derfor aktører, som har helårlige bookbare produkter med relevante språkversjoner av produktene sine, synlighet på relevante tema- og undersider på visitnorway.com og lokale utgaver.

De tematiske kampanjene og norgeskampanjen blir tett samkjørt med tanke på målgrupper og medieplanlegging og på visitnorway.

Kreativ og spisset kommunikasjon

Norge slåss om oppmerksomheten til målgruppen med mange andre destinasjoner og tilbydere, for å fange forbrukernes oppmerksomhet er vi er nødt til å være spisse og kreative i vår kommunikasjon  Vi må derfor trekke frem de opplevelsene, områdene og temaene som kan være en profilbærer for hele landet og for regionene som er med.

Forbrukerkampanjene er nesten uten unntak digitale, men når det er riktig for å få bred oppmerksomhet bruker vi andre merkevarebyggende kanaler.  Vi jobber med en miks av video- og display og søkeordannonsering, men i økende grad samarbeider vi med mediehus om innholdsmarkedsføring, hvor målet er å få ut engasjerende saker fra Norge og partnerne.

Vi definerer konkrete langsiktige og kortsiktige målsettinger med landsdelsselskaper, destinasjonene og kommersielle aktører. Det kan for eksempel være hvilke sesonger, spydspisser, opplevelsesområder og produkter som skal fokuseres på i samarbeidet. Selv om kampanjer har en del kortsikte og taktiske mål ved seg, så har Innovasjon Norge, landsdelene og destinasjonene et betydelig ansvar for å drive langsiktig merkevarebygging. En vesentlig del av budsjettet vil bli investert i profilerende aktiviteter som i tillegg til å påvirke dagens målgruppe, skal posisjonere oss med tanke på fremtidig etterspørsel.

Våre forbrukerkampanjer:

Norgeskampanjen

Nordlyskampanjen

Skikampanjen

Tema: Fiske, sykkel og vandring