Norgeskampanjen

Norgeskampanjen er den viktigste kampanjen i våre prioriterte markeder. Kampanjene skal skape oppmerksomhet og nysgjerrighet for Norge og bidra til salg for partnere med tilpassede tilbud og produktpakker.

Norgeskampanjen fokuserer primært på å markedsføre Norge som reisemål om sommeren, men forlenger også periodene i skuldersesongene. Dette avstemmes med partnerne. Vi har nordlyskampanjer og alpinskikampanjer i prioriterte markeder for vintersesongen.

Norge oppfattes som et komplekst reisemål og disse kampanjene skal gjøre det lettere for våre målgrupper å velge Norge.  Det er derfor avgjørende å ha med aktører som gjør det enkelt å bestille og reise til og mellom opplevelser i Norge.

Den nasjonale merkevarestrategien ligger til grunn, og all kommunikasjon skal være basert på målgruppens premisser og behov. Gjennom godt innhold, skal vi vise et mer sammensatt og interessant bilde av Norge.

Nettbaserte kampanjer

Alle kampanjer består av en miks av profilerende og salgsutløsende budskap. Miksen utarbeides i tett samarbeid med de kommersielle partnerne. Andelen profil- og salgsutløsende innsats avhenger av finansieringen, hvor INs midler i sin helhet går til profilerende budskap.

Vår innsats er i hovedsak nettbasert og skal drive trafikk til kampanjesider på visitnorway.com. I de store markedene, vil vi også ta i bruk andre kanaler som kan skape nødvendig oppmerksomhet overfor målgruppen. 

Forbrukerpåvirkning er dyrt og for å oppnå maksimal effekt  er vi avhengig av godt samarbeid. Vi vil prioritere samarbeid med kommersielle salgsaktører, som transportører, overnattingskjeder, norske turarrangører og turoperatører i markedene.

Konkrete tilbud og produktpakker avgjørende for deltakelse

Store aktører som lykkes i markedene med å selge flere fly- eller fergebilletter, hotellovernattinger eller turpakker er viktig for hele reiselivet i Norge. Mindre aktører kan delta gjennom destinasjons- og landsdelsselskaper og har en svært viktig rolle på kampanjesiden på visitnorway.com, som gjennom godt innhold skal inspirere og gi folk de gode grunnene for å legge sin neste ferie til Norge.

En forutsetning for å bli med i våre kampanjer er at partnerne tilbyr konkrete tilbud og produktpakker med god distribusjon i markedet. 

Innovasjon Norge gjennomfører kommunikasjonsmålinger i hovedmarkedene for å dokumentere effekten av kampanjen og vi rapporterer på besøket til og på visitnorway.com. Vi forutsetter at våre partnere måler salgseffekter fra kampanjene og forplikter seg til å dokumentere effekter til oss.

Konkrete målsettinger, indikatorer og rapporteringsrutiner skal derfor utvikles med hver enkelt partner ved påmelding til kampanjen.

Vi planlegger å gjennomføre kampanjer i alle våre prioriterte markeder for 2017, men det vil være forskjeller i størrelsen på kampanjene, avhengig av markedets betydning, samt at vi må ta forbehold om næringens oppslutning og vår budsjettsituasjon for å kunne gjennomføre samtlige kampanjer.

Vi ser fram til samarbeidet!