Møte- og incentivmarkedet

Har du et godt produkt som kan være interessant for det internasjonale møte- og incentivmarkedet? Vårt meetings-prosjekt tilbyr spennende muligheter.

Det internasjonale møte- og insentivmarkedet (meetings) er et viktig segment innenfor reiseindustrien. Segmentet har et høyt forbruk og store muligheter for sesongutvidelse. Innovasjon Norge, sammen med Norway Convention Bureau, jobber målrettet mot potensielle kjøpere i fire markeder; Tyskland, Storbritannia, Sverige og Frankrike.

Deltakerne i prosjektet får en unik mulighet til å profilere  og selge seg direkte mot kjøpere av møte- og insentivprodukter i disse markedene. I tillegg er vi til stede på tre internasjonale messer, hvor de norske deltakerne får møte kvalifiserte kjøpere fra hele verden gjennom forhåndsbookede møter.
Etter noen tøffe økonomiske år, er det en forsiktig optimisme i denne delen av reiselivsnæringen. (Kilde: American Express’ «2016 Global Meetings and Events Forecast» og MPI’s «Meetings Outlook»). Prosjektet gir norske aktører en utmerket mulighet til å bygge opp business fra internasjonale markeder og erstatte det stagnerte norske møtemarkedet med internasjonale møter, konferanser og insentivreiser. 

Trender innen meetingssegmentet:

  • Fortsatt fokus på ROI (Return On Investment).
  • «Out of the ordinary experience»: Møtene skal være effektive, men samtidig er det viktig å skape motivasjon hos medarbeiderne gjennom felles unike opplevelser.  
  • Bruk av teknologi: Engasjere og gå i dialog med deltakerne gjennom bruk av app, sosiale medier etc. i forkant og under selve arrangementet. Men også som et godt verktøy til møtearrangør i forhold til å fange opp hva som faktisk engasjerer deltakerne.

Visjonen for Norges satsing på det internasjonale møte- og insentivmarkedet er å være det naturlige valget for de som søker møter, i kombinasjon med unike aktiviteter og opplevelser i naturen. Norge har et stort potensial innenfor dette lønnsomme segmentet av reiseliv. Det er her vi kan profilere oss og stikke oss ut et veldig konkurranseutsatt segment.

Fokus i 2017

Fokus for 2017 vil være å fortsette den målrettede bearbeidelsen av dette segmentet internasjonalt, både i de fire prioriterte markedene og på de internasjonale messene. Operative aktiviteter vil fortsatt være vårt fokus, men vi vil i tillegg gjennomføre profilerende aktiviteter for å skape synergier med det som gjøres innenfor ferie- og fritidssegmentet i markedene. Eksempler på operative aktiviteter i markedene er workshops, fam.trips (visningsturer), deltakelse på relevante lokale messer og sales calls.

Visitnorway.com har en egen side med informasjon og inspirerende innhold rettet mot det internasjonale møtemarkedet: www.visitnorway.com/meetings  På siden synliggjøres alle partnerne i prosjektet, og det er mulighet for potensielle kunder å sende inn en RFP (Request for Proposal).

Kontakt oss så hjelper vi deg videre:

Innovasjon Norge:
Kari Anne Schwach
E-post: kari.anne.schwach@innovasjonnorge.no 
Mobil: +47 970 80 813

Eller ta kontakt med Norway Convention Bureau:
Norway Convention Bureau: 
Jorun Aasen Kristiansen
E-post: jorun@NorwayConventionBureau.no
Telefon: +47 977 04 898