x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Fase 1: Forankring og handlingsplan

I denne fasen etableres grunnlaget for reisemålets langsiktige arbeid med bærekraftig reiselivsutvikling. Det innledende forankringsarbeidet er viktig slik at både næringslivet og kommunen(e) involveres aktivt og forstår innholdet i arbeidet så vel som egen rolle.

For å kartlegge hvor reisemålet står og hvilke tiltak som må gjennomføres for å kvalifisere for merket må Standard for bærekraftig reisemål gjennomgås indikator for indikator og en statusrapport utarbeides.

Reisemålet må også innfri indikatoren som krever at destinasjonsselskapet er miljøsertifisert.

Gjennom involvering og innspill fra både næring og kommune utarbeides Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling. Denne skal godkjennes i næringens organ så vel som i kommunen(e) hvor det samtidig vedtas at kommunen(e) skal være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket for bærekraftig reisemål. Handlingsplanen legger grunnlaget for arbeidet i neste fase, Gjennomføring og måling.

Indikatorene på Standardens område A&B skal besvares, dokumenteres, og lastes opp i Bærekraftig reisemål databasen. Deretter søkes det om godkjenning. Søknaden vurderes av kontrollør og besvarelsen på alle A- og B-indikatorer må godkjennes for å kunne gå videre til neste fase i arbeidsprosessen.

Gjennomføring av fasen Forankring og handlingsplan bør ikke ta mer enn 6 måneder og avsluttes med rapportering og å søke neste fase.

Arbeidsprosessen bærekraft forankring

Merket for bærekraftig reisemål

Bærekraftig reisemål logo liten

Forankring og handlingsplan - oppgaver
 1. Organiser og forankre arbeidet
   
 2. Lag statusrapport på Standard for bærekraftig reisemål
   
 3. Utarbeid og vedta Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling
   
 4. Dokumenter og besvar indikatorene på Standardens område A og B
   
 5. Last opp dokumentasjon i databasen og søk godkjenning
   
 6. Rapporter og søk neste fase