x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

2,65 millioner kommersielle gjestedøgn i mai

SSB har publisert de første sommertallene, som viser at det var 2,65 millioner kommersielle gjestedøgn i mai. Det er fem prosent flere enn i mai 2017. Tallene viser at store deler av landet nyter godt av vekst i gjestedøgn, men Fjord-Norge er den landsdelen med størst økning - med hele 54 570 flere gjestedøgn i mai i år, sammenlignet med i fjor.
Winterview over Bergen
Winterview over Bergen.
Photo: Bergen Tourist Board / Oddleiv Apneseth - visitBergen.com

Norske overnattinger øker med seks prosent og utenlandske med fem prosent. Veksten fra utlandet fordeler seg utover flere markeder, og hyggelig med god vekst fra volummarkeder som Tyskland (+9 %), Sverige (+3 %) og USA (+23 %).

Dessverre en nedgang fra Storbritannia og Asia. Tall samlet for året til nå viser samme tendens, men det er verdt å merke seg at asiatiske gjestedøgn i mai ligger langt høyrer enn for to år tilbake.

Gjestedøgn per fylke

Tall fra SSB viser at store deler av landet nyter godt av vekst i gjestedøgn, men Fjord-Norge er den landsdelen med størst økning med hele 54 570 flere gjestedøgn i mai i år, sammenlignet med i fjor. Deretter kommer Østlandet med 41 400 flere gjestedøgn, med Oslo, Akershus og Oppland i spissen. Verdt å merke seg god vekst på Sørlandet med 30 500 flere gjestedøgn, og Trøndelag som er opp med 7 400 gjestedøgn. Dårligs ut kommer dessverre de nordligste fylkene som kun hadde en vekst på 1 500 gjestedøgn  i mai måned.

Se statistikk for fylker på SSB.no

Kontakt oss om markedsdata

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513

 

Tabellen er sortert etter størst andel i mai

Mai

 

Januar - Mai

Kommersielle gjestedøgn

2017

2018

%
endring
 2017-2018

Andel 2018

%-endring HIT

I alt

2 516 663

2 652 027

5

100

4

Utlandet i alt

698 801

730 475

5

28

5

Norge

1 817 862

1 921 552

6

72

4

Tyskland

119 782

131 013

9

18

10

Sverige

72 895

75 218

3

10

4

USA

59 387

72 753

23

10

28

Storbritannia

54 159

49 348

- 9

7

- 5

Kina

44 380

42 661

- 4

6

- 7

Nederland

33 137

33 671

7

5

1

Danmark

29 847

30 265

1

4

0

Frankrike

26 661

31 382

18

4

19

Spania

20 331

21 495

6

3

20

Sør-Korea

16 451

15 702

- 5

2

- 1

Sveits

12 448

14 544

17

2

12

Japan 12 239 11 200 - 8 2 - 5
Italia 12 004 11 050 - 8 18
Belgia 7 422 9 345 26  1 17
Russland 9 795 9 281 - 5 1 6
Østerrike 5 387 6 745 25 1 21
Brasil 6 508 5 652 - 13 1 - 14
Resten av Asia 45 229 47 738 16
Resten av Europa 7 190 7 553 1 1
Kilde: SSB