Vil dere etablere et bedriftsnettverk?

Nå lyser Innovasjon Norge ut nye midler for bedriftsnettverk som ønsker å ta del i bedriftsnettverkprogrammet. Søknadsfrist er 15. mars.
Bedriftsnettverk
Bedriftsnettverk.
Photo: Thinkstock.com

Er din bedrift del av en bedriftsgruppering som ønsker å utvikle nye forretningsområder og markedsmuligheter i utlandet eller i Norge? 

Med Innovasjon Norges bedriftsnettverkprogram kan dere få finansiering og faglig støtte, til etablering av forpliktende strategiske markeds- og kommersielt rettede samarbeidsprosjekter med et langsiktig perspektiv.

I 2017 var det 26 bedriftsnettverk innen reiseliv.

Programmet har opptak av nye prosjekter to ganger i året, i mars og september. Første søknadsfrist er 15. mars og vi inviterer alle interesserte bedriftsgrupperinger til å søke.

Bedriftsnettverk – utlysning av midler til nye 3-årige hovedprosjekter

Hvem kan søke?

Programmet henvender seg til etablerte små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner i alle bransjer, sektorer og landsdeler. Bedriftene må ha felles interesser og ønske om å realisere sitt vekstpotensial gjennom strategisk kommersielt samarbeid med andre bedrifter i nettverk.