x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Vil engasjere reiselivet før bokmessen i Frankfurt 2019

Norge skal være gjesteland for den store internasjonale Bokmessen 2019 i Frankfurt. Nå ønsker VisitNorway sammen med NORLA å diskutere med reiselivsnæringen hvilke muligheter som ligger i dette.
Bokmessen Frankfurt
Bokmessen Frankfurt.
Photo: Fernando Baptista/Frankfurt Book Fair

Å være gjesteland på den internasjonale bokmessen i Frankfurt vil gi Norge stor og bred oppmerksomhet i Tyskland gjennom hele 2019.

Det satses betydelig på bokmessen fra det offentlige Norge, og også norsk reiseliv har her en unik mulighet til å videreutvikle posisjonen i Tyskland og til å skape ytterligere vekst fra nye markedssegmenter.

Save the date!

VisitNorway ønsker nå, sammen med NORLA, å invitere reiselivsnæringen til et møte i Oslo 15. februar. Her vil deltagerne se nærmere på hvilke muligheter dette kulturfremstøtet i Tyskland kan gi for den norske reiselivsinnsatsen i markedet.

På møtet vil NORLA gi en status fra prosjektarbeidet og det planlagte rammeprogrammet i forbindelse med Bokmessen. Representanter fra VisitNorway vil dele og diskutere tanker med deltagerne om hvordan reiselivet kan være del av Bokmessen – og ikke minst hvordan man kan utnytte oppmerksomheten fra Bokmessen til å skape reiselyst i markedet.

Møtet blir avholdt i Oslo 15. februar 2018. Nærmere informasjon kommer i begynnelsen av januar.