x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Vil ha flere adventure-turister til Norge

Etterspørselen etter opplevelser som del av ferien øker. Reiselivsbedrifter over hele verden jobber derfor i stadig økende grad med å tiltrekke seg denne attraktive gruppen av reisende. Forrige uke satte mange av disse bedriftene – og en rekke destinasjonsselskaper fra hele verden – hverandre i stevne i Italia. Målet var å jobbe videre for å profesjonalisere og utvikle den opplevelsesbaserte delen av reiselivet globalt.
Møre & Romsdal.
Photo: Sverre Hjørnevik

Verdifulle gjester

Blant deltagerne på Adventure Travel World Summit var 40 norske delegater fra reiselivsbedrifter, destinasjoner og Innovasjon Norge. Totalt 67 land var representert på den årlige samlingen, i regi av Adventure Travel Trade Association.  

- Adventure travel handler om reisende som er opptatt av å oppleve lokal natur og kultur på stedene de besøker, i tillegg til å være fysisk aktive. De ønsker å komme så nært inn på destinasjonene som mulig. Dette er gjester man kan tjene mye på i kroner og ører, men som også er bevisste gjester. Mange er godt over gjennomsnittet opptatt av klima og miljø, samtidig som de verdsetter kulturutvekslingen reiser gir, sier Haaken Christensen i Innovasjon Norge (bildet).

Haaken Christensen, fagspesialist naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge,Krever høy kvalitet og profesjonelle aktører

Som del av Innovasjon Norges undersøkelser blir turistene spurt om hvilke aktiviteter de har gjennomført eller har planer om å gjøre. Blant de mest populære aktivitetene er å oppleve lokal historie, gå toppturer, oppleve dyreliv, spise lokal mat- og drikke, samt oppleve norsk kultur og levemåte.

For å lykkes med en turisme som setter aktiviteter og opplevelser i fokus, er man avhengig av produkter av høy kvalitet og profesjonelle aktører. Når norsk reiseliv, med Innovasjon Norge i spissen, nå satser på å øke helårsturismen i Norge, er adventure-turisten en svært viktig målgruppe.

- Denne type turisme gir oss gjester som oppholder seg lengre på destinasjonen, har et høyt totalforbruk på oppholdet og 65% av forbruket legges igjen i lokal økonomi. At turistene også er bevisste reisende som er opptatt av å oppleve den lokale identiteten og å påvirke omgivelsene de besøker i minst mulig grad, går godt sammen med vårt ønske om et reiseliv som bidrar til lokal verdiskaping og utvikling, sier ansvarlig for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge, Haaken Christensen.

Global Growth Adventure

Nytt i år i Innovasjon Norge er eksportprogrammet Global Growth Adventure, i tillegg til en rekke finanserings- og rådgivningstiltak tilpasset reiselivsbedrifter som ønsker å profesjonalisere og heve kompetansen i dette segmentet av norske reiselivsbedrifter.

Ingunn Sørnes på ATWS 2018

Ingunn Sørnes er Innovasjon Norges fagspesialist på bærekraftig reiseliv og holdt to foredrag på Adventure Travel World Summit 2018 i Toscana. Interessen for Norges organisering av bærekraftsarbeidet i reiselivet er stor - særlig fra aktører innen adventure-segmentet. Foto: Marianne Mork/Innovasjon Norge

Kontakt oss om adventure tourism

Haaken Christensen
Fagspesialist naturbasert reiseliv
Haaken.Michael.Christensen@innovasjonnorge.no
Mobil 997 97 600

«Adventure travel er turistaktivitet som inkluderer en fysisk aktivitet, en kulturell utveksling eller aktiviteter i naturen.»

Kilde: Adventure Travel Trade Association (ATTA)