Det er gode muligheter for å gå på ski, stå på snowboard og lignende