Det er et stort utvalg av bærekraftige alternativer