Rapporter

Dette er rapporter bestilt av Innovasjon Norge, alene eller sammen med andre.
Kontakt oss om markedsdata

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513