x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Turistundersøkelsen: MICE-reisende

Innovasjon Norges Turistundersøkelse viser at MICE-reisendes* forbruk totalt sett er estimert til 8,9 mrd. kroner i 2015. Dette tilsvarer en stigning på omkring 11 prosent siden 2014 hvor totalforbruket samlet sett er estimert til 8,1 mrd. kroner. Stigningen i MICE-reisendes totalforbruk har vært klart størst i sommersesongen, hvor det er en vekst på hele 30 prosent siden 2014.
Meeting at Panorama conference hotel outside Bergen
Meeting at Panorama conference hotel outside Bergen.
Photo: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com

Den kraftige stigningen i sommersesongen skyldes delvis en stigning i antall gjestedøgn, men tilskrives også et stigende gjennomsnittlig døgnforbruk for MICE-reisende i sommersesongen fra 2014 til 2015. Dette til tross for at antall overnattinger er høyest i høstsesongen og lavest i sommersesongen. På tvers av sesongene i 2015 er det tydelig at MICE-reisende har det største samlede totalvolum- og forbruk i høstsesongen.

Flest fra Storbritannia
De norske MICE-reisende har overordnet sett et høyere gjennomsnittlig døgnforbruk i 2015 sammenlignet med 2014, og dette har særlig bakgrunn i et stigende forbruk på øvrige poster. De utenlandske MICE-reisende har også et høyere gjennomsnittlig døgnforbruk i 2015 sammenlignet med 2014. Det stigende døgnforbruket for de utenlandske MICE-reisende skyldes i stedet et økende forbruk på transport og overnatting fremfor øvrige poster.

Utenlandske MICE-reisende har et høyere gjennomsnittlig antall overnattinger enn norske forretningsreisende. De utenlandske MICE-reisende har oftere kongress og konferanse som formål enn norske MICE-reisende. De utenlandske MICE-reisende kommer særlig fra land som Tyskland, Sverige og USA. Den største andelen av utenlandske MICE-reisende på cirka 11 prosent, kommer imidlertid fra Storbritannia.

Prisnivået påvirker i liten grad tilfredsheten
Den gjennomsnittlige alderen for både de utenlandske og norske MICE-reisende ligger på 44 år. 73 prosent av de utenlandske MICE-reisende er menn, mot 61 prosent av de norske MICE-reisende. 96 prosent av de utenlandske MICE-reisende kommer til Norge med fly. 

Prisnivået påvirker i liten grad tilfredsheten hos de utenlandske og norske MICE-reisende. Attraksjoner, severdigheter, aktivitetsmuligheter og gjestfriheten påvirker tilfredsheten i større grad blant de utenlandske MICE-reisende. Turistundersøkelsen viser tilsvarende tendens blant de feriereisende. 

*MICE-reisende er en undergruppe av forretningsreisende som har angitt et av følgende formål med forretningsreisen til Norge: kongress, konferanse eller firmamøte, kurs/utdanning, messebesøk, messeutstiller, belønnings- eller bonusreise.

Your Recently Viewed Pages