Danmark

Med sine 5,6 millioner innbyggere regnes ikke Danmark som et volummarked i tradisjonell forstand, men et volummarked i kraft av høye markedsandeler.

Optima Danmark 2017 rapport

Primære transportmidler - Europa inkl. Danmark

Nytt fra markedet


Kontakt oss

Markedssjef:     
Henrik Verner Jensen 
Henrik.Verner.Jensen@innovationnorway.no

Prosjektleder - bransjeansvarlig:  
Birgitte Ellyton 
Birgitte.Ellyton@innovationnorway.no

Prosjektleder – kampanjer:  
Thomas Kær Mahler 
Thomas.Kaer.Mahler@innovationnorway.no

Prosjektleder – presse:    
Mona Konuralp 
Mona.Konuralp@innovationnorway.no