Russland

Russland er et viktig nærmarked for Norge og norske reiselivsbedrifter. Vi mener det ligger et stort potensiale i dette markedet. Oslo og Fjord Norge - regionen er forsatt de mest populære, men Nord-Norge er også i ferd med å bli en ettertraktet destinasjon for russiske turister.
Øvrige utenfor Europa inkl. Russland

Nytt fra markedet


21.mar2018

Russisk oppmerksomhet rundt økende turisttrafikk til Norge 

Fin omtale av et voksende russisk reiseliv til Norge på bransjenettstedet Russian Travel Digest

I denne omtaler de statistikk fra Visitnorway.no/Innsikt, samt omtaler en kommende fam-trip for russiske turoperatører til høsten.

07.feb.2018

Russerne reiser igjen

Reiselysten er tilbake i Russland, ifølge nye tall fra Russian Tourist Industry Union (RCT). Dette er godt nytt også for Norge. I 2017 ble det registrert 16 prosent flere russiske overnattinger i Norge, noe som gir optimisme for kommende sesong.

RCT melder at det er første gang siden 2013 at pilene har pekt oppover. I de første ni månedene av 2017 ble det registrert 54 prosent flere russiske utenlandsreiser, som tilsvarer en økning på 11,6 millioner personer.  

God økning fra Russland til Norge

Også for Norge slo denne reiselysten positivt ut. I 2017 ble det registrert 16 prosent flere russiske overnattinger i Norge.

- Økningen i russisk reiseaktivitet er et spennende utgangspunkt, og det er viktig at vi vedlikeholder norsk reiselivsnærings tilstedeværelse i det russiske markedet. Kjennskapen til Norge som reisemål har økt de siste årene på grunn av våre fortløpende markedsaktiviteter, i tillegg til at positive tilbakemeldinger i jungeltelegrafen fra de som allerede har besøkt Norge betyr mye. Vi er optimistiske og forventer en vekst fra Russland til Norge i 2018, sier Olga Philippenko, markedssjef for reiseliv i Innovasjon Norge Russland. 

Kjempehopp for Tyrkia 

I følge RCT kunne særlig Tyrkia glede seg over russernes tilbakevendende reiselyst i 2017. Fra å ha vært nummer ti på listen over land russerne ville feriere i, rykket de i fjor forbi hele køen og opp på en førsteplass. Ferierelaterte reiser fra Russland til Tyrkia endte på om lag tre millioner reiser fram til utgangen av september. 

På en andre plass kom Spania, fulgt av Kina og Hellas. Sterkest prosentvekst fra Russland var til Cuba, den Dominikanske Republikk, Georgia og Japan. 


Kontakt oss

Markedssjef:     
Olga Philippenko  
Olga.Philippenko@innovationnorway.no

Prosjektleder:
Marina Zubko 
Marina.Zubko@innovationnorway.no