Dynamic Variation:
Book
Choose Language
Search & Book
Search
or search all of Norway
Eastern Norway Hamar

Åkersvika Naturreservat

  •  /  km From You
Overview

Åkersvika Naturreservat er et viktig område for mange fuglearter, blant annet som raste- og hekkeområde for våtmarksfugl. Det ble fredet ved kongelig resolusjon den 26. juli 1974, og reservatet ble dermed Norges første ramsarområde. Formålet med fredningen var å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. 1984 og 1992 ble reservatet utvidet. Tellinger av fugl i reservatet i perioden 1974-2013 viser at den vanligste arten både vår og høst er stokkand.

Fiskeregler i naturreservatet: Fra 1. juni til 31. mars er fiske i naturreservatet tillatt etter vanlige fiskeregler. Garnfiske er forbudt hele året. I de viktige fugletrekkmånedene april og mai er fiske kun tillatt fra alle broer. Dette er Nybrua ved Hjellum, broene på Disen, ved gjennomløpet under Stangebrua, ved gjennomløpet under Dovrebanebrua, der Flagstadelva krysser E6, der E6 krysser Svartelva innenfor en sone 100 meter østover og 200 meter vestover fra gjennomløpet, på begge sider av elva.

Fuglelivet kan observeres fra to utsiktstårn.


  • Last Updated:
  • Source: Visit Hedmark AS
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad