Dynamic Variation:
Book
Choose Language
Search & Book
Search
or search all of Norway
Fjord Norway Ålesund & Sunnmøre Ålesund

Ålesund sjukehus

  • Åse, Ålesund
  • +47 70105000
  •  /  km From You
Overview

Helse Sunnmøre HF har ansvaret for spesialisthelsetenesta på Sunnmøre, og dekkjer primært etterspurnaden etter spesialisthelsetenester for dei omlag 128.000 innbyggjarane i dei 17 Sunnmørskommunane. Føretaket disponerar ressursar på om lag 2,2 milliard kroner.

Verksemda er fordelt mellom Ålesund sjukehus og Volda sjukehus samt fleire mindre institusjonar.
Helseføretaket består av 29 avdelingar og yter tenester både innan psykiatri og somatikk.

Det styrande for Helse Sunnmøre si verksemd er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasientar og pårørande. Helse Sunnmøre har og ein eigenverdi som ein meiningsfylt arbeidsplass.

Administrerande direktør er Astrid Eidsvik og ass. direktør er Helge Ristesund.


  • Last Updated:
  • Source: Ålesund & Sunnmøre
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad