Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Vangsvik

Ånderdalen Nasjonalpark

Bestill

Velkommen til rimfrosten, forsteina kvæna, marmorfuru og storlomens intense rop i skumringen

Ånderdalen nasjonalpark ligger sentralt på Senja og representerer nordnorsk natur i miniatyr. Området ble vernet for å ta vare på et mangfoldig nordnorsk kystlandskap. Berggrunnen består av harde granittiske bergarter og landskapsbildet gir spennende inntrykk av de glasiologiske kreftene som har virket på Senja. Kystfuruskogen i Ånderdalen har i enkelte områder urskogpreg med over 600 år gamle trær og utallige marmorfuru og lægre. Langs Ånderelva er det partier med frodig høgstaude bjørkeskog og flommarksskog. Nasjonalparken har en variert fauna med flere hekkende arter våtmarksfugl og rovfugl. Nasjonalparken utgjør en del av leveområdet for en lokal elgbestand på Sør-Senja.

Ånderdalen nasjonalpark har trolig vært et viktig område for mennesker helt siden steinalderen. De registrerte kulturminnene ligger i stor grad i nasjonalparkens vestlige del i relativ nær tilknytning til havet. Kulturminnene er sjeldne og svært verdifulle. Flere fangstanlegg med bogastillinger, runde gammetufter, hustufter, offersteiner, nausttufter og støer viser at det har bodd samer og nordmenn i tilknytning til området. I dag er det ingen fast bosetting i nasjonalparken.

Lokalhistorikeren og naturmannen Hans Kristian Eriksen blir av mange kalt Ånderdalen nasjonalparks far. I  artikkelen Senja i mitt hjerte i Årbok for Senja 1972 , beskriver han Senja og på mange måter også Ånderdalen nasjonalpark;

Senja i det ytre: som en blekksprut mot storhavet,
armer av fjell som tøyer seg utover, armer av hav
som presser seg innover og har tært på fjell-Senja i år-
millioner. Ennå tar nok havet sine gleft av Senjas ytter-
vegg, havgrå og fjellsvart. Et sted der maktene rådde
og rår, men der mennesket har slått rot og vunnet i
kampen mot elementene, maktene.

Senja i det indre: daler med elver og sjøer, sletter av
myr og jord, skog av furu og av lauvtrær. En idyll in-
nenfor beskyttende fjell mot havet og maktene i vest
og nord. Og gårder langs strendene, grender inne i
skoglandet.

Kort om Ånderdalen nasjonalpark

Hvor: Senja kommune, Troms Fylke.

Opprettet: 1970, utvidet 1974 0g 2004.

Areal: 125 km2

Fremste særpreg: Alpin kystnatur, store og små fjorder, gammel kystfuruskog med sjeldne og sårbare sopp og lavarter, samiske kulturspor og reindrift.

Friluftsliv: Ånderdalen nasjonalpark har gode muligheter for fotturer, skiturer, toppturer, jakt og fiske. Det er flere merkede stier i nasjonalparken. Turløypa Senja på langs går gjennom hele nasjonalparken. Til denne er det flere merkede tilkoplingsløyper. Dersom du ikke er kjent i område kan det være lurt å snakke med lokale kjentfolk eller studere kartet over området.

Jakt og fiske: Det er gode muligheter for jakt og fiske i nasjonalparken. Det er Statskog SF som er største grunneier. Vanlige regler for jakt og fiske gjelder og fiske- og jaktkort kan kjøpes elektronisk på www.inatur.no. I Ånderelva kan man fiske laks, sjøørret og sjørøye. Husk fiskekort og innhent informasjon om fiskereglene i elva.

Overnatting: Gammen ved Åndervatnet er eneste åpne hytte for overnatting i nasjonalparken. Det er gode teltmuligheter langs med turløypene i nasjonalparken. Tranøybotn camping leier ut hytter og er et fint utgangspunkt for turer inn i nasjonalparken.

Reindrift: Vær oppmerksom på at Ånderdalen nasjonalpark brukes som helårsbeite for tamrein. Kalving skjer i mai/juni. Vis hensyn og ikke skrem reinen unødig – dette gjelder spesielt på våren og forsommeren når reinen skal komme seg etter vinteren og simlene har kalv. Merk! Det er båndtvang for hund i perioden 1. april til 20. august, men vis hensyn også utenfor denne perioden.

Slik kommer du deg til Ånderdalen nasjonalpark:

Med fly til Bardufoss (Tromsø), buss (hurtigbåt) videre til Finnsnes. Med bil: Rv. 860 fra Finnsnes til Tranøybotn. RV 86 fra Finnsnes mot Gryllefjord. Ta av sørøstover opp Kaperdalen.

Det er flere innfallsporter til nasjonalparken som er fine utgangspunkt for turer i nasjonalparken. Hyttekroa i Tranøybotn, sti fra Gjeska eller tursti fra Kaperdalen. Dersom du ønsker å gå Senja på langs er det naturlig å gå gjennom nasjonalparken.

Tranøybotn – Innfallsporten
En flott tur for familien er å benytte innfallsporten i Tranøybotn. Her er det en god parkeringsplass og toalett. Fra parkeringsplassen er det godt tilrettelagt med gruset sti ca. 2 km inn til nasjonalparkgrensa. Denne stien er universelt utformet og passer for alle. Underveis finner du rasteplass og besøkspunkt med bålplass, og med utsikt over Vardnesmyra naturreservat. Ved enden av den gruslagte stien kan du velge å gå videre innover til Åndervatnet, eller velge en rundløype i lia opp mot Grunnvågfjellet. Langs rundløypa er det etablert et utkikkspunkt hvor det er satt opp en moderne gapahuk med bålplass der du får utsikt innover Ånderdalen.

Les mer om Ånderdalen her:
Norges nasjonalparker
Forvaltning: Ånderdalen nasjonalparkstyre - Fylkesmannen i Troms, tlf. 77 64 20 00

Oppsyn:
Statskog - Fjelltjenesten i Troms

Kilde: Visit Senja Region

0

Ånderdalen Nasjonalpark

Bestill

Sider du nylig har besøkt