Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Marker

Ørje Fort

Fortene ble anlagt i 1902-03 for å dekke mellomriksveien, i dag E18, over Ørje som var den viktigste innfartsåren fra Sverige.

Ørje-fortene eller Ørje befestninger er en fellesbetegnelse for to fort, Likollen fort og Ørjekollen fort

Fortene ble anlagt i 1902-03 for å dekke mellomriksveien, i dag E18, over Ørje som var den viktigste innfartsåren fra Sverige. De inngår i grensefestningene, som skulle fungere som en buffer hvis svenskene angrep landet.Fortene var i sin tid oppsatt med 1300 mann og ansett som moderne og beskyttet av piggtrådsperringer og skyttergraver. Fra svensk side ble fortene betegnet som stormfri, de ville være meget vanskelige å innta ved infanteriangrep. Ørjefortene bygd på høydene like vest for slusene og Haldenkanalen. Nordre fort eller Ørjekollen fort ligger sydvest for Ørje bro og sluser. 

Nordre fort og Fortrunden et yndet tur. En sti som starter ved E18, like ovenfor kanalbrua, fører opp til Nordre fort. Derfra er det en storslagen utsikt over Haldenvassdraget og grensebygdene. Dette er også en av innfallsportene til Fjella, et fint friluftsområde med et nettverk av løyper både sommer og vinter.

Søndre fort, eller Lihammeren fort, ligger 1 km lenger syd. Fortet ble anlagt i 1902 og kunne bestryke mellomriksveien fra grensen frem mot Ørje. Mot øst stod 6,5 mm Hotchkiss mitraljøser. Videre to 10,5 cm og to 7,5 cm kanoner med tilhørende ammunisjonsnisjer. Mellom kanonstillingen var det en batterigang med overdekkede rom og skyteskår. Hele området var omgitt av kraftige piggtrådsperringer.

Anlegget er fortsatt i Forsvarets eie og er fredet.

Det ble ingen krig. Ifølge avtalen som ble inngått med svenskene i Karlstad 1905, skulle bl.a. fortene demoleres.

Kilde: Visit Indre Østfold

0

Ørje Fort

Sider du nylig har besøkt