Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Vang

Øye Stavkirke

Øye stavkirke har en idyllisk beliggenhet i Vang i Valdres og er en av de mest populære stavkirkene i regionen. Stavkirken ble trolig bygd på 1100-tallet.

Øye stavkirke har en idyllisk beliggenhet i Vang i Valdres og er en av de mest populære stavkirkene i regionen. Stavkirken ble trolig bygd på 1100-tallet på jordet ut mot Vangsmjøsa, men forsvant i 1747 da den nye Øye kirke ble vigslet. I 1930-årene måtte grunnmuren i den nye kirken repareres, og da ble stavkirken gjenfunnet under kirkegulvet. Øye stavkirke ble gjenreist på Øyebakken og vigslet i 1965. 

Kirka har kopier av middelalderportaler, trolig fra 1100-tallet, med rik dyreornamentikk, kapitèl og en middelaldersk dørring. På alteret står et krusifiks fra 1200-tallet med en Kristusfigur fra 1300-tallet. Døpefonten i tre, er fra 1300-tallet og er svært uvanlig. Det er også påvist runeskrift i kirken, en av dem kan være et Mariamonogram.

I mai 2023 åpnet den nye Kulturstøga i Øye, i tilknytning til stavkirken. Utstillingen inneholder et røkelseskar fra gamle Øye stavkirke, et sverd og vevskei fra vikingtida som er funnet i en åker i Øye, og et øksehode fra Helin. I tillegg er det informasjon om vår tusenårige kirkehistorie og stavkirkehistorie med tekst, bilder og tegneserie. Kulturstøga er åpen samtidig med stavkirka. 


Kilde: Valdres Destinasjon

0

Øye Stavkirke

Sider du nylig har besøkt