Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
STAVANGER

Alexander Kielland (1849 - 1906)

Alexander Lange Kielland ble født i Stavanger 18. februar 1849. Han tilhørte en av Stavangers eldste handelsfamilier, og han vokste opp i et av byens mest velstående hjem.

Alexander Lange Kielland ble født i Stavanger 18. februar 1849. Han tilhørte en av Stavangers eldste handelsfamilier, og han vokste opp i et av byens mest velstående hjem.Han gikk som gutt på Stavanger Katedralskole, der han likte seg heller dårlig, til tross for at han var skoleflink. Han skulle siden, i romanen Gift, ta et voldsomt oppgjør med skolens innhold og den undervisningsformen som dominerte på den tiden.Han utdannet seg til jurist, og kjøpte så et teglverk i Stavanger som han drev til 1881. I denne tiden fikk han god kjennskap til praktisk forretningsliv, og dessuten til arbeidernes vanskelige levekår, som han ble svært opptatt av. Mens han drev teglverket leste han mye, særlig radikal tenkning og filosofi. Navn som Charles Darwin, John Stuart Mill, Søren Kierkegaard og Georg Brandes ble studert av Kielland i denne tiden. Når han så på slutten av 1870-tallet debuterte som forfatter, var det derfor ikke merkelig at Kielland plasserte seg på ytterste venstre fløy, blant de mest radikale. Hans kontroversielle synspunkter på det meste i samfunnsdebatten førte til at han i motsetning til de andre store forfatterne ikke fikk dikterlønn av Stortinget, til tross for at både Bjørnson og Jonas Lie talte hans sak. Flere av representantene mente at man ikke kunne støtte en mann som gjennom sin radikale diktning var "en fare for lov og orden"! Det meste av hans produksjon, som stort sett var romaner i den realistiske stilen, ble utgitt på begynnelsen og midten av 1880-tallet. Bortsett fra et par Novelletter fra Danmark, skrevet etter et opphold der, foregår hans romaner stort sett i Stavanger og omegn, og inneholder kraftig kritikk av småbyens hykleri, borgerskapets utnyttelse av arbeiderne, det puggdominerte skolesystemet og kirken. Kiellands stil preges ofte av satire, og denne formen å kritisere på svir jo ofte mest... Etter et kort opphold i Frankrike overtok han i 1889 jobben som redaktør for Stavanger Avis. To år senere ble han borgermester i Stavanger, og i 1902 amtmann (fylkesmann) i Romsdal. Etter at han kom inn i disse vervene utga han lite ny litteratur. Han døde i 1906. Oversikt over viktige verker NOVELLETTER, 1879 GARMAN OG WORSE, 1880 ARBEIDSFOLK, 1881 ELSE.EN JULEFORTÆLLING, 1881 SKIPPER WORSE, 1882 TO NOVELLETTER FRA DANMARK, 1882 GIFT, 1883 FORTUNA, 1884 SNE, 1886 ST. HANS FEST, 1887 BETTYS FORMYNDER, 1887 JACOB, 1891 I 2019 ble det opprettet et Kiellandsenter i Stavanger Bibliotek på Sølvberget. Her kan du lese mer Kiellandsenteret. 

Kilde: Region Stavanger

0

Alexander Kielland (1849 - 1906)

Sider du nylig har besøkt