Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Levanger

Alstadhaug kirke

Alstadhaug kirke - en av de 5 middelalderkirkene på Innherred!

Alstadhaug kirke i Skogn er hovedkirke i Skogn prestegjeld i Levanger kommune. Kirken er bygget i stein i siste halvdel av 1100-tallet, i overgangen mellom romansk og gotisk periode. Den er en av fire fylkeskirker i det gamle Inntrøndelag (hvor de andre tre ligger på Verdal, Mære og Sakshaug i Inderøy). 

I hedensk tid lå trolig både tingstedet og fylkeshovet der Alstadhaug kirke står i dag. Den enorme gravhaugen "Olvishaugen" ligger inne på kirkegården. Alvi eller Ølvi er et høvdingnavn som betyr den allmektige. Hovet er antakelig blitt viet til kirke ca år 1000.

Skipet og koret i Alstadhaug kirke ble bygd ca.1160-70. I 1250 fikk kirka et åttekantet tilbygg, Oktogonen - sannsynligvis med inspirasjon fra Domkirka i Nidaros - og som bare Domkirka og Alstadhaug har. Kirka er endret flere ganger senere, men innvendig finnes det rester av kalkmalerier fra 1200-tallet med kjente bibelske motiver.
Sakristiet er fra ca. 1500, også kalt Mariakapellet.
Funthuset (muligens dåpshus) kom til rundt 1640, mens Våpenhuset (trappehuset) er fra ca. 1700. Dagens tårn er fra 1788. Kirka er viet til St. Peter og er således Peterskirken i Skogn. En relikvie av ham, et ledd av Peters finger, er funnet gjemt i det gamle steinalteret i oktogonen.

Les mer om middelalderkirkene på Innherred.

Veibeskrivelse:
Følg skilt til Alstadhaug Kirke fra E6 Gråmyra sør for Levanger.

Kilde: Innherred Reiseliv

0

Alstadhaug kirke

Sider du nylig har besøkt