Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Indre Østfold

Askim Prestegård

Askim prestegård har en rik historie som går tilbake til 1100-tallet da Askims første steinkirke ble reist. Den har vært bolig for presten fram til den siste sognepresten flyttet ut i 2014.

I tillegg til den sentrale posisjon prestegården tidligere hadde i bygdas liv, har Askim prestegård vært involvert i sentrale begivenheter i landets historie med svenskekongens mislykkede felttog mot Norge på 1700-tallet og i kampen for Norges selvstendighet i 1814.


Askim prestegård er organisert som en stiftelse og har til formål å forvalte og drifte eiendommen i tråd med dens historie og kulturelle/kirkelige tradisjoner.


Presteboligen leies ut til selskaper og kurs. Det er også mulig å bestille overnatting.

For priser se deres hjemmeside

Last updated: 01/02/2024

Source: Visit Indre Østfold

Askim Prestegård

Sider du nylig har besøkt