Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Steinkjer

Bølareinen

En av Skandinavias og Norges mest kjente helleristninger.
Feltet ligger langs FV763, noen få hundre meter ovenfor Snåsavatnet. Den er en del av et større heleristningsfelt, som ble begynt avdekket i 1842 og består av ca 30 figurer. I tillegg til Bølareinen, kan du bl.a se en bjørn, en sjøfugl og en skiløper.

Veidetradisjon
Innen helleristningstradisjone skiller man mellom veideristninger og jordbruksristninger i nordisk sammenheng. Veideristningene er knyttet til jegerens kulturform i steinalderen, mens jordbruksristningen har sin bakgrunn i bondens kultur og religion fra brosnealderne. Helleristningsfeltet på Bøla tilhører veidetradisjonen.

På en nærmest loddrett bergvegg troner Bølareinen. Bølareinen måler hele 2 meter fra hov til toppen av geviret, og 2 meter fra hale til hodeparti.
Her har den stått i omkring 6 000 år og voktet sine omgivelser. Og reinen er ikke alene i dette landskapet. Her finnes ristninger av både bjørn, elg og fugler - alle naturalistiske jaktbare dyr i full størrelse. Dette er typiske motiv blant våre eldste ristninger, såkalte veideristninger. Noe helt uvanlig er den rundt 150 cm høye menneskefiguren med en stav i hånden og ski eller truger på beina. Bergflaten med denne figuren kom opp av havet for omkring 6000 år siden, og Bølamannen kan teoretisk sett være så gammel. På den tiden var Snåsavatnet en del av Trondheimsfjorden. Sjøen gikk like nedenfor der ristningene er plassert, 35-40 meter over dagens havoverflate. De rike fangstmulighetene i området må ha virket tiltrekkende på fortidens mennesker. Fangstgroper for elg, funn av trekull og flintavslag viser at de oppholdt seg i området over tid.

Selv om bergflatene har forvitret under påkjenning av vann, vær og vind i tusenvis av år, er det på Bøla fremdeles mulig å se spor etter aktiviteter fra folk som levde i steinalderen. En vandring i Bølaområdet er en fin mulighet til å komme nær innpå en tid som er så uendelig fjern fra vår.

I 2017 overtok Saemien Sijte - sørsamisk museum og kultursenter driften av Bølabua, nå Bøla kafe og formidlingen av bergkunsten på stedet.

Adkomst
Helleristningene ligger på sørøst siden av Snåsavatnet ved Rv 763, ca. 30 km nordøst for Steinkjer. Gode parkeringsmuligheter og adkomst til feltet via tilrettelagt sti, også for rullestolbrukere. Gangavstand fra riksvegen, ca 300 meter.

Bøla Kafe
Sommersesongen 2024: Bøla Kafe er under oppussing og har ikke åpent i sommer. 
 

Kilde: Innherred Reiseliv

0

Bølareinen

Sider du nylig har besøkt