Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Mosterhamn

Bømlo Teater

Bømlo Teater er ein frivillig organisasjon med om lag 200 medlemmar. Bømlo Teater er eit tyngdepunkt i kulturlivet på Bømlo og innan teaterfeltet i Sunnhordland.

Musikalproduksjonar som Jesus Christ Superstar, Les Miserablés, Chess, Miss Saigon, West Side Story, Evita og Kristina frå Duvemåla i Moster Amfi har saman med Mostraspelet "Kristkongane på Moster" og "I slik ei natt", vore flaggskipa til Bømlo Teater i ei årrekkje. Bømlo Teater har årleg fleire produksjonar i Bømlo kulturhus.

Last updated: 09/11/2023

Source: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Bømlo Teater

Sider du nylig har besøkt