Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Børaunen

Rullesteinsvollen på Børaunen blir regnet som en av de største av sitt slag i Nord-Europa. Området er særpreget og har stor verneverdi både når det gjelder geologi, fugleliv, planteliv og kulturhistorie. Det er derfor begrenset ferdsel der.

Rullesteinsvollen på Børaunen blir regnet som en av de største av sitt slag i Nord-Europa. Navnet Børaunen omfatter både selve rullesteinsvollen, raunen og halvøya sør for denne. Området er særpreget og har stor verneverdi både når det gjelder geologi, fugleliv, planteliv og kulturhistorie. Det er derfor begrenset ferdsel der.  

Last updated: 01/29/2024

Source: Region Stavanger

Børaunen

Sider du nylig har besøkt