Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Sør-Aurdal
TripAdvisor rating of 5

1

Bagn Bygdesamling

Bagn Bygdesamling er et museum grunnlagt av Olaus Islandsmoen i 1920. I dag er det 19 hus på stedet og flere faste utstillinger på friluftsmuseet.

Bagn Bygdesamling er et friluftsmuseum som ligger ved E16, fem kilometer sør for Bagn i Sør-Aurdal kommune. Det er et museum som ble grunnlagt av Olaus Islandsmoen i 1920 på gården Islandsmoen. Det finnes i dag 19 hus, med gårdstun fra Islandsmoen, telthus fra Vangen på Bagn, forpakterbolig fra prestegården på Bagn og Dølven skole. I tillegg oppgangssag, bekkekvern, smie, badstue, skogkoie og stabbur ved Islandselva. Inne har museet flere faste utstillinger, filmer til framvisning, samt lyttestasjon.

Bagn Bygdesamling driftes av Valdresmusea.

Kilde: Valdres Destinasjon

0

Bagn Bygdesamling

Sider du nylig har besøkt