Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Østre Toten

Balke kirke

Balke kirke er hovedkirken for Balke sokn.
Den har en flott og dominerende plassering og kan sees fra lange avstander. Ca. 4200 mennesker sogner til Balke prestegjeld.

Balke kirke er en svært gammel kirke, og de eldste deler er fra ca. 1170. Den har spor av romansk, nordmannisk og tidlig gotisk byggestil. Kirken er en langkirke og er bygget i tilhogget kalkstein.

Den ble forlenget i 1714, og er senere restaurert flere ganger, sist i 1967. Balke kirke har totalt 208 sitteplasser.

Altertavla er laget av Jon Narveson i 1526. Den forestiller "11 helgener med Jomfru Maria og Jesusbarnet".


Her kan du se en dronefilm fra Balke Kirke: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ak_6SdP54AU&feature=youtu.be


Kilde: Visit Innlandet

0

Balke kirke

Sider du nylig har besøkt