Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Marker

Basmo Festning

Et fint turmål for hele familien

Basmo festning var en liten grensefestning i Marker kommune. Beliggende mellom Rødenesjøen og Hemnessjøen. Festning ble bygd for å stoppe svenskene etter at Norge mistet Bohuslen i 1658. Festningen ble bygget som en tårnfestning og ble påbegynt i 1683 for å stenge tilgangen fra Sverige mot Christiania. Festningen var konstruert av general Cicignon og hadde en uregelmessig femkantet stjerneform med et kanontårn på det høyeste punktet. På det meste var festningen bestykket med 24 kanoner.

På det meste var det til sammen 1.350 mann ved Basmo, men det ble ingen store trefninger på festningen. Basmo tilhørte de "oplandske" festningene og lå ved datidens viktigste vintervei mellom Stockholm og Christiania. Et helt lite samfunn vokste opp rundt den naturlige høyden festningen ligger på. På festningen var det også kommandantbolig, vaktstuer, lagerbygninger og verksteder. I alt var det cirka 40 hus på og nedenfor festningen, og flere av gårdsbrukene rundt tilhørte Basmo.

Det viste seg at Basmo festning var av begrenset militær betydning og festningen ble nedlagt t i løpet av 1744-45. Festningen grodde etter hvert igjen av vegetasjon. I 1985 lyktes det å få fredet festningen, og i 1987 begynte restaureringen av Basmo, De to nederste etasjene av tårnet, som var bygd i naturstein, er nå restaurert.

Et fint turmål for hele familien. Adkomst: Ved Rv 123 nordvest i Rødenes, ved grensen til Høland. Se etter skilt merket Basmo Festning ved veien. 

Kilde: Visit Indre Østfold

0

Basmo Festning

Sider du nylig har besøkt