Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Bergen

Bergenhus Festningsmuseum

Utstillinger av Motstandsavdelingen, Bergens-pressen og avdelingen Kvinners innsats for Forsvaret. Inngang gjennom port til Koengen.

Det har vært arbeidet med å opprette et museum viet motstandskampen under den annen verdenskrig (1940-45) fra kort tid etter krigens slutt. Mange gode initiativ hadde ikke ført frem. Men da omstillingene i Forsvaret for alvor skjøt fart fra 1996, tok kommandanten på Bergenhus initiativ til at magasinbygningen på Koengen unne frigjøres til museumsformål. Etter påtrykk
fra Bergen Forsvarsforening, bevilget Stortinget midler fra 1999, som sammen med innsamlede penger, utvirket at Magasinbygningen kunne ombygges. Den 9 april 2006 kunne museet endelig åpnes av Gunnar Sønsteby.

Bergenhus Festningsmuseum har følgende utstillinger:
* Kvinners innsats for Forsvaret
* Motstandskampen i Bergensområdet 1940-45
* Bergenspressen i en krisetid
* Den illegale presse 1940 - 45
* Norske avdelinger utenlands
* De Norske Tysklandsbrigaders utstilling
* Bergenhus Festningshistorie
* Enigma (1)

Kvinners innsats for Forsvaret:
Utstillingen viser den rollen kvinner har spilt i Forsvaret fra de eldste tider og frem til i dag, både individuelt og i fellesskap. Den viser hvilke muligheter kvinner har hatt, og noen av de begrensninger de har møtt innen Forsvaret. Sentrale skikkelser i historien om kvinner i Forsvaret presenteres. Utstillingen åpnet 10. november 2004.

Motstandskampen i Bergensområdet 1940 - 45:
Utstilllingen tar for seg både det sivile og militære motstandsarbeidet. Den viser hvordan det ble organisert en sivil holdningskampanje
mot Nasjonal Samlings forsøk på å nazifisere det norske samfunnet, og hvordan den militære motstanden utviklet seg fra mindre, isolerte grupper til en omfattende organisasjon med forbindelser til London. Den tyske okkupasjonsmakten satte inn store ressurser for å stoppe motstands-arbeidet, og mange bergensere ble utsatt for den groveste form for tortur, før de ble henrettet eller mistet livet i en konsentrasjonsleir. Til tross for alvorlige tilbakeslag vokste motstandsarbeidet seg stadig sterkere frem mot frigjøringen. Historien om motstandsarbeidet presenteres ved hjelp av unike bilder, våpen, spionasjeutstyr, sabotasjemateriell, filmklipp, intervjuer og lignende. Etter å ha arbeidet i mange år for å få til en slik utstilling, er vi glade for endelig å kunne presentere den for publikum. Utstillingen åpnet 9. april 2006.

Bergenhus Festningshistorie:
Utstillingen viser historien om Bergenshus Festning fra den var Kong Øysteins Kongsgård på Holmen, til den ble omgjort til festning (1514) og residens for hovedlensherren, og videre frem til dagens Bergenshus Festning. Hovedvekten er lagt på Kong Håkons Kongsgård, krigene mot Sverige om makten i Norden, Eske Bille og etableringen av Bergenhus.

Utstillingen viser også:
* Slaget på Bergen våg i 1665 og trefningene ved Alvøen i 1808.
* Innsatsen til IR9 i 1940.
* Eksplosjonen ved Festningskaien 20 april 1944 og gjenoppbyggingen av Håkonshallen og Rosenkrantztårnet.

Kilde: Visit Bergen

0

Bergenhus Festningsmuseum

Sider du nylig har besøkt