Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Levanger

Berghaugen – svovel og kopperverkets historie på Ytterøy

Ytterøya´s historie er 5000 år gammel og har også en historie som gruvesamfunn hvor historien om driften i svovel og kobber-kis gruvene tilbake til 1630 kan oppleves ved Berghaugen, en kort gåtur fra Hokstad fergeleie.

Alt i 1995 fikk Stiftelsen Ytterøy Bygdetun reist en bauta i området til minne om leirraset hvor 7 barn og voksne omkom i april 1870. Denne står nå i nærheten av ferjeleiet på Hokstad. Senere er informasjonstavler og infobokser reist i stien gjennom gruveområdet.

Bergverksdrifta med koppergruver på Ytterøy skriver seg tilbake til tidlig på 1500-tallet. Dette gjør gruvene her til det eldste bergverket i landet.

Kopper- og kopperkisgruvene ble drevet med kortere og lengre mellomrom fram til 1861. Markedet for svovelkis var stort og utskipning av kis til England ble en viktig virksomhet. I topp-året 1867 var 455 mann i arbeid i gruvene, og det ble utvunnet 20-30 % av verdensproduksjonen.

Gruvedrifta ble avviklet før 1. verdenskrig (1912), men vi kan fortsatt se tydelige spor etter den i form av ovner, sinker og gruveinnganger. Drifta av kalkbruddene varte til ca. 1970.

Kalken på Ytterøya
Geologien på Ytterøya viser oss at det går et kraftig og langt kalksteinsdrag øst for Sandstadkammen utpå øya. Dette kalkfeltet er en av tretti som er registrert på Innherred, men et fåtall av dem er drivverdige.

I flere hundre år har det foregått gruvedrift på Ytterøya, først med kobbermalm og siden med svovelkis. Særlig var utvinningen av svovelkis storstilt i siste halvdel av 1800-tallet, men i 1912 tok det hele slutt.

Allerede i 1892 begynte interessen for kalken å vise seg, og gården Lønvik solgte rettigheter til utvinning av et kalkfelt. Etter hvert kom flere interessenter inn i bildet, men til slutt kjøpte Meraker Smelteverk kalkberget. Driften av Lønvik-feltet tar til i 1918 med 700 meter lang taubane ned til sjøen og ut på ei lang lastekaie i Naustbukta. Arbeidet er krevende og hardt for arbeidsstokken – og absolutt ikke uten risiko for liv og helse.

Kalkfeltet var på den tiden den eneste bedriften i jordbruksbygda Ytterøy, og opp mot tretti mannfolk, de fleste fra de mange småbrukene, arbeidet der og fikk på denne måten fast inntekt. Mange av dem hadde svært lang arbeidsvei til feltet, og overnattingsmuligheter ble etablert. Nytt kalkfelt ble åpnet under krigen; Sandstad-feltet. En monumental lastekaie med siloer i betong ble bygd i berget ned mot Norviksundet.

Men kalksteinsdriften tok slutt i 1970, og da hadde 1,4 millioner tonn kalkstein blitt tatt ut i feltene, og virksomheten hadde eksistert i 52 år.

Det arbeides nå med et hefte som skal omhandle kalkfeltene på Ytterøya. Vi ser frem til det!

Ønsker du guidet tur for å lære mer om historien bak gruvevirksomheten på Ytterøy så er det bare å ta kontakt!

Velkommen!

Kilde: Innherred Reiseliv

0

Berghaugen – svovel og kopperverkets historie på Ytterøy

Sider du nylig har besøkt