Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Inderøy

Bergkunsten i Kvennavika

For 4000 år siden samlet mennesker seg her for å feire eller forberede fisket.

Fire kilometer nord for den flotte Skarnsundbrua ligger et svært interessant bergkunst-felt, bestående av 13 fiskefigurer. Dette er Nordens største samling av fiske-figurer på helleristninger, og stedet er også unikt fordi det ser ut som om de fleste figurene er skapt samtidig, for å brukes i en bestemt funksjon.

I dag må du gå en liten tur på 200 meter på en merket sti opp gjennom småskogen. Den gang da disse bildene ble hugget i berget for 4-5000 år siden, var landmassen fortsatt presset ned etter den store istida. Det kuppelformede svaberget lå i strandkanten inne i ei vik. Nå har den gamle stranda steget 34 meter opp over dagens havnivå.

Fiskene er plassert i et mønster, hvor linjer gjennom fiskekroppene samles i ett punkt på toppen av bergskallen. Vi kan forestille oss at en sjaman har stått her på dette punktet, og bedt til høyere makter om fiskelykke for en gruppe fiskere. Eller kanskje det var høvedsmannen som sto her når han instruerte arbeidslaget sitt om hvordan de skulle jobbe sammen?

Det er opparbeidet parkering og en informasjonstavle nede ved fjorden, og stien er godt merket. Stien er ikke tilrettelagt for barnevogn og bevegelseshemmede. Vær oppmerksom når du krysser bilveg.

Hvis du blir nysgjerrig på å vite mer om dette kulturminnet, finnes det flere litteraturhenvisninger her: Helleristningene i Kvennavika.


Tekst: Morten Olsen Haugen. Foto: Rolf Åge Brevik.

Kilde: Innherred Reiseliv

0

Bergkunsten i Kvennavika

Sider du nylig har besøkt