Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Lierne
TripAdvisor rating of 5

1

Besøkssenter Nasjonalpark Lierne

Bestill

Lierne Nasjonalparksenter er besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella.

Besøkssenter nasjonalpark Lierne er besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella.
Besøkssentret ønsker å være en åpen dør til naturen og naturopplevelser. De har som oppgave å drive med formidling for miljøforvaltningen, informere om nasjonalparker og naturvern. Herunder å skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder.

Inne i besøkssenteret finner man utstillingen «Å leve av naturen – Å leve med rovdyr». Utenfor senteret kan man i barmarksesongen besøke Lierne Geologipark.

Søker du mer informasjon om nasjonalparkene i området, er dette plassen du retter dine henvendelser til.

Kilde: Visit Namdalen

0

Besøkssenter Nasjonalpark Lierne

Bestill

Sider du nylig har besøkt