Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Terråk

Bindal museum og Bindal bygdetun

Bestill

I hovedbygget på Bindal Museum i Terråk formidles historie og kunnskap om lokal bruk av tre som materiale. Bindal Bygdetun, som ligger på Vassås, 2,5 kilometer nord for Terråk, er også en del av Museet.

Bindal museum forteller historien om skogdrift og bruken av tre før og nå. Her kan du også bli kjent med lokale båtbyggertradisjoner der særlig bindalsfæringen og andre typer nordlandsbåter er sentrale. Avdelingen har også en liten samling gjenstander tilknyttet sørsamisk liv og kultur.

Her er også et naturfaglig område som hovedtema, nemlig boreal regnskog. Selv om man forbinder regnskog med andre verdensdeler, er kysten på våre breddegrader så rik på nedbør at det finnes regnskog her også. Det gir seg blant annet utslag i en rik lavflora med flere rødlistede arter.

I museumsbutikken finnes et stort utvalg av bøker om ulike historiske tema, mest tilknyttet Helgeland og resten av Nord-Norge.

Bindal Bygdetun
Et av hovedhusene på bygdetunet blir kalt Hilda-stua etter Hilda Busch. Hun var født i 1900 og var siste driver av gården fram til hun døde i 1981. Hilda var ugift og hadde ingen barn og drev gården mesteparten av livet sitt uten innlagt strøm og vann. Etter at Hilda gikk bort bestemte arvingene at Bindal kommune skulle få gården med både hus og innbo mot at stedet skulle drives som et friluftsmuseum. Driften av museumsvirksomheten er det i dag Helgeland museum som står for.

Bindal bygdetun er også en del av kulturminneløypa på Vassås. Husene er åpen deler av sommeren og på forespørsel. For grupper, bedrifter, lag og foreninger kan museet sy sammen egne opplegg og foredrag med ulike tema.

Du finner bygdetunet i Gangstøveien 80, 7980 Terråk.

Les mer om Helgeland på www.visithelgeland.com

Kilde: Helgeland Reiseliv as

0

Bindal museum og Bindal bygdetun

Bestill

Sider du nylig har besøkt