Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Gjøvik
TripAdvisor rating of 4

3

Biri kirke

Biri kirke fra 1777 er et tømmerbygg med grunnflate 500 m2 og cirka 450 sitteplasser. Kirken brukes flittig til bryllup og dåp, rik på tradisjon og utsmykking som denne eldste kirken i kommunen er fylt av. Et nytt stort konsertflygel gjør at kirken også huser en lang rekke konserter.

Taket på kirken og medfølgende råteskader ble reparerte 2007. Kirken ble da også malt utvendig. Nytt bårehus ble ordnet i 1999. Grunnen er avgitt sv Sigstad og Fellesrådet har overdratt bygg og drift.

Biri kirkegård har 28 dekar i bruk og + 4,5 som er regulert men ikke utbygd).
Dette vil si cirka 3300 gravplasser, 1100 ledige og rundt 700 graver i reserve på ikke utbygd del av kirkegården.

Kirkegården har driftsbygning med redskapsbu og velferdsrom.
Dagens kirkegård erstatter den gamle kirkegården ved kirken, som ble benyttet fra 1891 til 1942.

Velkommen til Biri Kirke!

Kilde: Visit Innlandet

0

Biri kirke

Sider du nylig har besøkt