Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Søvik

Bjørnøya Kystfort

Bjørnøya kystfort er eit rikt kulturminneområde. Under andre verdskrig var området brukt som kystfort, og ein finn difor bunkarar og skyttargangar i området.

Fjøreområdet rundt kystfortet er svært flott, og ein har utsikt til øyane rundt. Der er også mange stier or fine turmoglegheiter rundt fortet. Du finn benkebord enkelte stadar.

Pass godt på barna, det er ikkje alle bunkrane og skyttargangane som er sikra! Det er også bandtvang grunna beitedyr. Det går fint an å trille i området, men dei siste 100 metrane går langs sti som kan vere vanskeleg med vogn.

Kilde: Ålesund & Sunnmøre

0

Bjørnøya Kystfort

Sider du nylig har besøkt