Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Steinkjer

Blåfjella-Skjækerfjella Låarte-Skæhkere nasjonalpark

Blåfjella – Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark er et av Sør-Norges største sammenhengende villmarksområder. Inngangsporter i Verdal, Steinkjer og Snåsa.

Blåfjella – Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark er en av de største nasjonalparkene i Norge, med et allsidig landskap fra skogarealer med urskog til høyfjell og steinur.

Landskapet er preget av lavfjellsområder med slake terrengformasjoner. Det karakteristiske med området er de mange fjelldalene, gammel bosetning og store sammenhengende skogsområder som er relativt uberørt av mennesker. Vegetasjonen preges også av store myrer, glissen skog og bart fjell. Midtiklumpen på 1333 m.o.h. er nasjonalparkens høyeste fjell.

Nasjonalparken ligger i kommunene Verdal, Steinkjer, Snåsa, Grong og Lierne, med innfallsporter i hver kommune. Det finnes mange stier her og noen av de er merket. På vinterstid er det ingen merkede eller oppkjørte løyper.

Man kan fortsatt se spor etter det gamle kulturlandskapet flere steder. Eksempler på dette er: gamle ferdselsveier, seterdrift, fjell- og myrslått og samiske kulturminner.

Blåfjella – Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark er og har vært et sentralt sørsamisk område. Samene har brukt området i flere hundre år, og man kan den dag i dag se rester etter gamle boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder. Innenfor nasjonalparken ligger det to reinbeitedistrikt. Dette er Skjækerfjell reinbeitedistrikt og Luru reinbeitedistrikt.

Er man interessert i jakt og fiske er mulighetene mange. I de høyereliggende vannene der det muligheter for god ørret- og røyefangst. Nasjonalparken er også kjent for gode bestander av rype og skogsfugl. Når det gjelder storvilt jaktes det hovedsakelig etter elg, men det er ikke tillatt med elgjakt i det som tidligere var Gressåmoen nasjonalpark.

I forbindelse med nasjonalparken snakker man ofte om ”de fire fjellgårdene”. Dette er Holden fjellgård som ligger i selve parken, og Gressåmoen, Gaundalen og Gjefsjøen som ligger i randsonen. Holden fjellgård eies av Statskog som leier ut husene, og Den Norske Turistforening disponerer en tømmerhytte hvor det er selvbetjening. Gressåmoen er privateid og i god stand. Vesterstuggu er åpen hele året og fungerer som selvbetjent hytte. Gaundalen fjellgård og Gjefsjøen fjellgård er privateid og helårsbebodd, og det har de vært siden 1600- og 1790-tallet. Eierne tilbyr både overnatting, jakt og fiske. Foruten fjellgårdene tilbyr Fjellstyrene, Statskog, Værdalsbruket, Steinkjer kommuneskoger og Den Norske Turistforening overnatting på 13 hytter i nasjonalparken.

Innfallsporter:
Verdal: Kjør Rv 757 mot Vera. Det går sti inn til nasjonalparken fra Skjækerfossen, Storlunet og Vera.
Steinkjer: Følg Rv 762 mot Ogndalen til Lustadvatnet og Norges Geografiske Midtpunkt. Det er svillesti inn til midtpunktet og du kan gå videre til Skjækervatnet. Nasjonalparkgrensen går i kanten på Skjækervatnet. Det er også merket sti fra Mokk Gård til Skjækervatnet.
Snåsa: Følg Rv763 mot Snåsa og ved Brede er det skiltet til nasjonalparken og Grønningen. I dette området er det flere stier. Kan også følge Rv 763 til Snåsa sentrum. Ta av til Agle og kjør mot Gressåmoen. Herfra er det stier som går inn i nasjonalparken. Det er også mulig å komme seg til nasjonalparken ved å kjøre til Storåsen eller Roktdalen.

Kjøp kart i webshopen vår: Norges Midtpunkt eller Turkart Skjækra eller Turkart – Blåfjella – Skjækerfjella og Lierne Nasjonalparker.


Kilde: Innherred Reiseliv

0

Blåfjella-Skjækerfjella Låarte-Skæhkere nasjonalpark

Sider du nylig har besøkt