Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
EIDSDAL

Blåhornet - Kilstisætra

Toppen av Blæhornet (741 m.o.h) byr på overraskande god utsikt og eit storslått panoramabilete over Norddalsfjorden med kringliggande bygder.

Familietur med utsikt og idyll.

Startpunktet på Gjerdeneset ligg etter om lag 5 km køyring på kommunal veg mot Kilsti etter at du har teke av frå veg nr. 63.

Her startar skilta rås opp mot Kilstivatnet. Ein går langs vatnet framom ei båtstø. Det er mogleg å trille vogn opp hit ved å nytte grusvegen gjennom tunet på den fyrste garden etter parkeringsplassen.

Vidare frå båtstøa fylgjer ein skilta rås mot Ospahjellen. Det er jamn stigning på god rås mot toppen av Blåhornet (741 m.o.h). Merk at råsa deler seg like etter ei myr, mellom nokre bergrabbar. Her tek du til venstre mot toppen. Rekn ca. 1,5 timar opp med born.

Toppen byr på overraskande god utsikt og eit storslått panoramabilete over Norddalsfjorden med kringliggande bygder.

Råsa nedover mot Kilstisætra fylgjer den sørlege ryggen som utgjer kanten mot Verpesdalen. Råsa er bratt eit kort stykke og går nær stupkanten. Vel halvvegs til sætra kan ein ta av frå åsryggen og fylgje råsa ned til Verpesdalen om ein vil.

Kilstisætra var i drift fram til slutten av 1960-talet. Fire bruk på Kilsti og eitt nede i bygda sætra her. Den gongen vart mjølka rodd over vatnet når fjøsstellet var gjort, og boren ned til gardane. Mjølka til Andersgarden nede i bygda vart frakta med taubane (bygd 1938) frå ytste Kilsti. Sætreteigane vart óg slått så lenge det var sætring. Høyet vart køyrt til gards med hest og slede over isen om vinteren. Den fine sandvika nedanfor sætra skuldast at det på 60-talet vart vaska ut sand i området. Staden er ein ynda badeplass for dei aller yngste.

Returen til parkeringsplassen går på god rås i lett og idyllisk terreng langs nordaustsida av vatnet. Frå Gjerdeneset direkte til sætra reknar du ein knapp time med små born.

(Kjelde: Opptur Geirangerfjorden)

Kilde: Ålesund & Sunnmøre

0

Blåhornet - Kilstisætra

Sider du nylig har besøkt