Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Sand

Blåsjø-magasinet i Ryfylke og Setesdal

Blåsjø, som ligger i Ryfylke og Setesdal, er Norges største energimagasin og blir holdt på plass av 11 små og store dammer. Ved høyeste regulerte vannstand dekker Blåsjø et område på over 82 km2. 

Storvassdammen, Oddatjørndammen og Førrevassdammen er blant de største dammene som hører til Blåsjømagasinet.

Storvassdammen er Norges største fyllingsdam, Oddatjørndammen er den høyeste fyllingsdammen i Norge, mens Førrevanndammen er Norges største betongdam.

Du kan kjøre til Oddatjøndammen og videre til til Førrevassdammen. For å komme dit må du ta av fra Rv. 13 og kjøre opp til Gullingen i Suldal og videre innover i fjellet.

Av hensyn til villreinen og deres trekk, er det ikke mulig å kjøre til Storvassdammen.

Området er flott for sykling, fiske og turer i Suldalsheiene.

Kilde: Reisemål Ryfylke

0

Blåsjø-magasinet i Ryfylke og Setesdal

Sider du nylig har besøkt