Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Ulstein

Borgarøya Gjestehamn

Borgarøya er et gammel handelssted. Navnet kommer av at det har vært "borgere" her siden tidlig på 1600-tallet. Det var folk som hadde løst "borgerbrev" og hadde rett til å reise langs kysten og drive handel. Handelsmenn fra Bergen hadde varelager på øya og drev bytte mot fisk og landbruksprodukter.

Ekstra prisopplysninger

Prisen gjelder pr båt, uansett størrelse, og inkluderer strøm, vann og sanitærbygg.

Kilde: Ålesund & Sunnmøre

0

Borgarøya Gjestehamn

Sider du nylig har besøkt