Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
STAVANGER

Breidablikk

Stor villa i sveitserstil bygd av rederfamilien Berentsen i tre. Arkitekt for bygget var Henrik Nissen fra Kristiania (Oslo).

Det er en glede å informere om at vi fra 1. januar 2021 innførte gratis inngang for barn og unge på alle museene til MUST.

Bygd i 1881 av rederfamilien Berentsen. Bygningen gir et levende innblikk i borgerskapets levesett på slutten av 1800-tallet. Eksteriøret er bygd i sveitserstil med nyromanske og gotiske stiltrekk. Interiøret er et av våre rikeste og best bevarte eksempler på historismens stiltrekk, med møblement i nygotikk, nyrokokko, nybarokk og tidens andre nystiler.

Huset ble oppført i løpet av 1881 og tatt i bruk året etter. Teak til vinduene og mahogny til dørene ble innført med firmaets egne skip fra Siam (dagens Thailand). Alle ruter var slepet, tykt speilglass, og regner man kjelleren med, er villaen større både i kubikk og flate enn Ledaal. Ifølge opplysninger fra den siste eier ble treskjærerarbeidet utført av en fetter til kunstnerbrødrene Bergslien og plafondmaleriene av dekorasjonsmaleren Louis Anton Jacobsen (1865-1945) i samarbeide med hans brødre Karl og August. Han var meget brukt som dekoratør i stavangerhus i 1880-årene, og ble senere en meget kjent fotograf i Bergen.

Både når det gjelder materialer og håndverk står Breidablikk som en av de beste villaer i landet fra denne tid. Den er oppført i sveitserstil med gotiske og romanske stilinnslag og er i alle deler en typisk og fremragende representant for historismen ca. 1880. Det aller meste av inventaret ble anskaffet nytt ved innflyttingen, og takket være den pietetsfølelse hvormed Lars Berentsens arvinger har tatt vare på inventaret fra farens hjem, er interiørene noen av de best bevarte i landet fra denne tid.

Hagen omkring hovedbygningen ble anlagt av gartner P. H. Poulsson etter en plan som i store trekk er bevart. Karakteristisk for hans mange hageplaner i byen er de slyngete stiene, at han unngikk skarpe vinkler og at han brukte eksotiske trær.

I låven finnes en utstilling av jordbruksredskaper og hestekjøretøy.

Stiftelsen Breidablikk ble opprettet 1972 og første etasje ble åpnet for publikum 1975, annen etasje 1977 og kjelleren 1979. I 1989 ga Stiftelsen hele eiendommen til Stavanger Museum." 

Kilde: Region Stavanger

0

Breidablikk

Sider du nylig har besøkt