Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Bryn Gardsmeieri

Lokal kvalitetsost produsert i Flendalen i Trysil siden 2003. Meieri med liten gardsbutikk.

Lokal kvalitetsost i 10 år!

Garden Bryn er opprinnelig et bureisningsbruk fra 1935, og det har i alle år vært geiter på bruket. Bruket har seter på Rømonysetra i Bittermarka, og setergrenda er over 200 år gammel.

Geitene går på fjellbeite, og utnytter et stort område rundt setra. De holder kulturlandskapet ved like, og hindrer gjengroing. Beitet får en meget rik planteflora, som gir et allsidig og næringsrikt for, som gir særdeles god melk og ost.

Det er en liten gardsbutikk i tilknytning til meieriet. Ost fra Bryn får du bl.a. kjøpt hos Coop Mega i Trysil sentrum.

Geitene er i fjellet ved Brynsetra i Bittermarka i perioden 15. juni til 15. september. Du er velkommen til å møte geitene på setra ca. kl. 16.30. 

Kilde: Trysil.com

0

Bryn Gardsmeieri

Sider du nylig har besøkt