Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Sandnes

Bukkaknuten

Veraland er preget av store naturområder med myrer, furuskog og åpent og nakent heilandskap. Området har et rikt fugle- og dyreliv med både hjort og elg som beiter i området. Det er flere store og små rundturmuligheter med mange gode utsiktspunkter.

Følg oppmerket sti mot Krosstjørna. Her er det flere turmuligheter, men følg skiltet mot Bukkaknuten. Herfra går det oppover til en flott utsikt i alle retninger. Turen går videre i høyden og så nedover til vi kommer til Svedalen (hvor høgspentlinja går). Her kan vi velge å gå korteste vei hjem, men det er mulig å gå opp på Dyrafjellet og over til Husafjellet.  Et annet alternativ er å gå til Nonsknuten og rundt Krosstjørna og tilbake til parkeringsplassen på Veraland. Det er mange flotte utsiktpunkter langs turen. Turen har blå gradering og er middels vanskelig.

Det er også mulig å starte turen til Bukkaknuten fra Ims og fra parkeringen ved badeplassen i Tengesdalsvannet. 

Kilde: Region Stavanger

0

Bukkaknuten

Sider du nylig har besøkt