Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Gjøvik

Byen vår Gjøvik

Byen vår Gjøvik

Byen vår Gjøviks visjon er å være en pådriver for byutvikling, herunder aktiviteter og arrangement, og være en fasilitator som sørger for at folk lykkes og skal være et fellesskap som sørger for at ulike aktører møtes for sammen å skape utvikling og vekst for Gjøvik.

Byen Vår Gjøvik er en forening som eies av: Gjøvik Handel-og Næringsforening, Gjøvik Gårdeierforening, CC Gjøvik, Gjøvik Kommune og Oppland Arbeiderblad.

I tillegg vil foreningen ha et tett samarbeid med private, offentlige og frivillige aktører innen kultur- og idrettsliv, næringsutvikling og markedsføring av Gjøvik.


Kilde: Visit Innlandet

0

Byen vår Gjøvik

Sider du nylig har besøkt