Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Kinn

Dagsturhytta i Florø - Fløgjen

Dagsturhytta i Florø ligg på Fløgjen, 444 moh, på vegen opp til Hatlesetnipa. Dette er eit lågterskeltilbod som passar for alle som ynskjer ein lett fjelltur.

Dagsturhytta Fløgjen er ein av to dagsturhytter i Kinn kommune. Turen er familievennleg og passar for dei aller fleste. Hytta har utsikt til Norddalsfjorden, austover mot Eikefjord og vestover mot Florø og øyane i vest og sør. 

Tilkomst og parkering

Frå rv. 5 Florø - Førde tar ein av ved Grov til fv. 614 mot Svelgen. Etter 1 km kjem du til ein trafostasjon. Du tar av ved første avkjøring på høgre side etter trafostasjonen for å finne parkering. Dersom du kjem med buss, kan du gå av på same plass. 

Stien til hytta

Ved parkeringsplassen følger du skogsvegen, og rett før du er til vegs ende, tek du av til venstre. Stien er ikkje merka oppover i skogen, men han er tydeleg i terrenget. Dette er stien som held fram til Hatlesetnipa. Det er eit par mindre myrlende områder langs stien i skogen. Når du kjem over skoggrensa vert stien brattare eit stykke, før det flatar noko ut, og du ser varden på Fløgjen til venstre.

Turen opp til dagsturhytta tek om lag ein time. Det er 2,3 km ein veg. Hytta ligg på 444 moh.

Kilde: Visit FjordKysten

0

Dagsturhytta i Florø - Fløgjen

Sider du nylig har besøkt