Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Luster

Dale Steinkyrkje, Luster

Dale Steinkyrkje, Luster

Dale Kyrkje, i bygda Luster, er ei særmerkt steinkyrkje frå 1200-talet, med mellom anna gotisk arkitektur og veggmåleri frå 1400-talet. Ope for besøkande.

Dale kirke er hovedkirken i Luster, og den er viet til st. Nikolas (ifølge en runeinnskrift som ble avdekket i 1903). Kirken er omtalt i 1306. Prøver av treverket i taket over skipet er datert til 1220–29 og over koret til 1241, selv om koret som oftest oppføres før skipet. Det har vært spekulert i årsakene til dette, og en mulighet er at det tidligere stod en stavkirke her som ble beholdt som kor inntil skipet var ferdig.

Vi har altså å gjøre med en middelalderkirke, og den er for det meste av stein — en langkirke sådan. Koret er rett avsluttet, murene er en meter til halvannen tykke, og gavlene er murt helt opp. Det er brukt klebersteinskvadre i dør- og vindusåpninger samt hjørner; denne steinen skal være hugget i et lokalt steinbrudd. Skipet har portaler mot vest og sør og koret mot sør. Spesielt den spissbuede vestportalen (inne i våpenhuset) er imponerende: et overflødighetshorn av en portal som går for å være den mest overdådige middelalderportalen i landet utenfor Nidarosdomen, og som egentlig er litt overdimensjonert for den relativt lille kirken.

Sørportalen er noe enklere, men har fortsatt utskjæringer, og korportalen er den enkleste av de tre. Av vindusåpninger er den sørvestre i skipet fra middelalderen og muligens korets øst- og nordvindu, mens andre vinduer har kommet til på 1600-tallet før det i 1903 ble forsøkt å rekonstruere middelaldervinduer.

Last updated: 02/29/2024

Source: Visit Sognefjord AS

Dale Steinkyrkje, Luster

Sider du nylig har besøkt