Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Røros

Dammene ved Hitterdalsvassdraget

Hitterdalsvassdragene

Ved Hitterdalsvassdraget finnes det tre forskjellige dammer. Her har vi dammen i Djupsjøen, dammen i Stikkilen og dammen i Hittersjøen. Disse dammene ble laget i perioden 1670-1890 for å få en jevn vannforsyning til Smelthytta på Røros gjennom hele året. Dammene er alle lave, laftede tømmerkonstruksjoner fylt med stein, og med floløp over hele damkronen.


Kilder:

- Erik Roll, Rørosmusset

- Dammer som kulturminner

Last updated: 02/03/2022

Source: Destinasjon Røros

Dammene ved Hitterdalsvassdraget

Sider du nylig har besøkt