Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Levanger

Dampskibskaia på Jørstadsjøen

Jørstadsjøen Dampskibskai er unik som gjenværende dampskipsbrygge i Trondheims-fjorden. Kaia ble bygd i 1930 og var anløp for rutebåtene som trafikkerte på fjorden. Kaia er et av Trondheimsfjordens best bevarte kaianlegg for dampskip/rutebåter.

Kaia er tilgjengelig for alle besøkende. Plakater med informasjon om kaias historie er satt opp. Utstyr som var i bruk på dette kaianlegget er tilbakeført og restaurert. I hovedsak satses det på formidling ved plakatinformasjon.
I tillegg til å ta imot tilfeldige besøkende, kan hele anlegget eller deler av anlegget leies ut til arrangement.

SDS Hansteen - andre helga i august
Mottak av SDS Hansteen andre helga i august, er en utmerket anledning til å formidle Ytterøyas sjøverts historie. Både på grunn av mulighet for opplevelse ved deltakelse og ved aktiviteter på dampskipsanlegget. På grunn av Corona ble et slikt anløp ikke gjennomført i 2020, eller 2021.

Besøkende til Jørstadsjøen Dampskibskai kan fra infotavlene eller ved guiding forventes å bli informert om:
Historia om Jørstadsjøen Dampskibskai
-Kaianleggets historie
-Bruken av bygninger og området
-Bygdekultur knyttet til Jørstadsjøen
Historia om andre kaianlegg på Ytterøy
-Hokstadkaia: anleggshistorie og bruk/samferdsel
-Naustkaia: anleggshistorie og bruk/samferdsel
-Utskipningshavner
Hokstad : - gruveanleggskai - utskipning av kobber/svovel
Lønvikbukta:  - gruveanleggskai - utskipning av kalkstein
Norviksundet: - gruveanleggskai - utskipningshavn kalkstein
Andre: - kaianlegg etablert i næringshensikt uten rutetrafikk
-Historia om kaianlegg ellers i Indre Trondheimsfjord
-Historia om selskaper/rederier som har trafikkert fjorden med båter og ytterøyningenes deltakelse
-Historia om bruken av fjorden som samferdselsåre uavhengig av kaianlegg og rutebåter
-Historia om båt/skipsbygging - slipper
-Historia om fjorden/sjøen som næring

Velkommen skal dere være!

Kilde: Innherred Reiseliv

0

Dampskibskaia på Jørstadsjøen

Sider du nylig har besøkt