Dynamic Variation:
Book
Choose Language
Search & Book
Search
or search all of Norway
Eastern Norway Gjøvik Søndre Land

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

  • Gamlevegen 84, Søndre Land
  • +47 468 06 423
  •  /  km From You
Overview

Om Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) er et naturinformasjonssenter som er lokalisert med kontorer på Lands Museum, et Naturhus på Odnes ved Land Sag og en feltstasjon med egnede lokaler for både ute- og inneaktiviteter på Våten/Fjordheim, på vestsiden av Dokkadeltaet. Naturhuset er åpent ved annonsering, eller når døra står åpen, det inneholder undervisningsrom og har skiftende utstillinger. Uteområdet ved Naturhuset er tilrettelagt for fiske, bading, grilling og fuglekikking, alle er velkomne til å benytte seg av området. Fra Naturhuset går det også en natur- kultursti langs jernbanen til Dokka. I sommerhalvåret leier våtmarkssenteret ut kanoer i Dokkadeltaet. I samarbeid med Lands Museum kan vi tilby en permanent utstilling om våtmarksnatur.

Erfaringsstoler
Med utstillingen "Erfaringsstoler i Økosystem Dokkadelta" ønsker Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter å invitere til opplevelse av den varierte og mangfoldige vassdragsnaturen i Land og Etnedal. Erfaringsstolene er å finne i ulike naturrom fra Synnfjell i nord til Randsfjorden i sør. De mangfoldige naturrommene forteller historien om naturen gjennom årstidene og om forholdet mellom menneske og natur.

Naturen inviterer og du er alltid velkommen! Finn frem til erfaringsstolene og andre opplevelser med Turapp Land: http://www.dokkadelta.no/?page_id=1316 appen kan lastes ned i Appstore og Google Play.

Våtmarksutstilling
Utstillingen "Biologisk mangfold i våtmark" er en permanent utstilling i samarbeid med Lands Museum, den kan oppleves i museets åpningstider.

Fugledagen i Dokkadeltaet
Våtmarkssenteret arrangerer hvert år fugledag i Dokkadeltaet. Dagen er alltid den første søndagen i mai. Fugledagen er et familievennlig arrangement som består av fuglekikking med ornitologer fra NOF, natursti med flotte premier for barn, fuglekassesnekring, ringmerking av fugl m.m. Salg av kaffe, kaker og vafler. Alt foregår ved vårt Naturhus på Odnes.

Dokkadeltaet naturreservat
Dokkadeltaet representerer Etna og Dokkas utløp i Randsfjorden, deltaet er venet som naturreservat og Ramsar område. Dokkadeltaet er en av de største og mest betydningsfulle rasteplassene langs en av hovedtrekkrutene på Østlandet for trekkende vannfugl. Mudderbankenes tørrlegging i april og mai øker tilgjengeligheten av næring, dette gir gode fødebetingelser for et høyt antall fuglearter. En lang rekke sjeldne, sårbare og truete fuglearter opptrer i verneområdet, og totalt 52 arter fra den norske rødlista er påvist. Under vårtrekket opptrer flere arter i store antall. Blant dem toppdykker, kortnebbgås, krikkand, toppand, trane, heilo og gluttsnipe. Det er tilrettelagt for fuglekikking med fugletårn både ved Naturhuset og på Våten.

Velkommen til Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter!


  • Last Updated:
  • Source: Turistkontoret Gjøvik Land Toten
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad