Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Søndre Land

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) er et naturinformasjonssenter (Naturhus), samt en feltstasjon med ute- og inneaktiviteter på vestsiden av Dokkadeltaet. Naturhuset er åpent ved annonsering eller når døra står åpen.

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter på Odnes inviterer deg med ut. Til elvemuslingene, til orkideer, fugl, fjell og skog. 

Om Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) er et naturinformasjonssenter som er lokalisert med et kontorbygg og Naturhus på Odnes, samt en feltstasjon med egnede lokaler for både ute- og inneaktiviteter på Våten/Fjordheim, på vestsiden av Dokkadeltaet. Naturhuset er åpent ved annonsering, eller når døra står åpen, det inneholder undervisningsrom og har skiftende utstillinger. Uteområdet ved Naturhuset er tilrettelagt for fiske, bading, grilling og fuglekikking, alle er velkomne til å benytte seg av området. Fra Naturhuset går det også en natur- kultursti langs jernbanen til Dokka. I sommerhalvåret leier våtmarkssenteret ut kanoer på onsdager og lørdager, og det er en gratis familievennlig aktivitet hver onsdag på sommeren. I samarbeid med Lands Museum kan vi tilby en permanent utstilling om våtmarksnatur.

Erfaringsstoler
Med utstillingen “Erfaringsstoler i Økosystem Dokkadelta” ønsker Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter å invitere til opplevelse av den varierte og mangfoldige vassdragsnaturen i Land og Etnedal. Erfaringsstolene er å finne i ulike naturrom fra Synnfjell i nord til Randsfjorden i sør. De mangfoldige naturrommene forteller historien om naturen gjennom årstidene og om forholdet mellom menneske og natur.

Naturen inviterer og du er alltid velkommen! Finn frem til erfaringsstolene og andre opplevelser med Turapp Land: http://www.dokkadelta.no/?page_id=1316 appen kan lastes ned i Appstore og Google Play.

Fugledagen i Dokkadeltaet
Våtmarkssenteret arrangerer hvert år fugledag i Dokkadeltaet. Dagen er alltid den første søndagen i mai. Fugledagen er et familievennlig arrangement som består av fuglekikking med ornitologer fra NOF, natursti med flotte premier for barn, fuglekassesnekring, ringmerking av fugl m.m. Salg av kaffe, kaker og vafler. Alt foregår ved vårt Naturhus på Odnes.

Dokkadeltaet naturreservat
Dokkadeltaet representerer Etna og Dokkas utløp i Randsfjorden, deltaet er vernet som naturreservat og Ramsar område. Dokkadeltaet er en av de største og mest betydningsfulle rasteplassene langs en av hovedtrekkrutene på Østlandet for trekkende vannfugl. Mudderbankenes tørrlegging i april og mai øker tilgjengeligheten av næring, dette gir gode fødebetingelser for et høyt antall fuglearter. En lang rekke sjeldne, sårbare og truete fuglearter opptrer i verneområdet, og totalt 52 arter fra den norske rødlista er påvist. Under vårtrekket opptrer flere arter i store antall. Blant dem toppdykker, kortnebbgås, krikkand, toppand, trane, heilo og gluttsnipe. Det er tilrettelagt for fuglekikking med fugletårn både ved Naturhuset og på Våten.

Besøksseter Gardsetra, Synnfjell 
Sommer 2020 åpnet DNV ei seter i Synnfjell. Gardsetra ligger plassert på nordsiden av Spåtind og er et godt utgangspunkt for topptur til den vakre fjelltoppen. Her utvikles ei besøksseter hvor besøkende kan oppleve seterlivet med kyr, geiter, hester og høner. Her kan du reise tilbake i tid og bli med på seterkulturen slik den var før. Kuene melkes og av melka kan du kjøpe produkter som rømme, smør, brunost, skjørost og surmelk.

Åpent hele juli, med servering fredag og lørdag, samt gratis aktiviteter på lørdager.

Velkommen til Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter!

Kilde: Visit Innlandet

0

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Sider du nylig har besøkt